MVE425: Tekniskt basår, Matematik del B – Tentamen 2019-01-18

Resultat för den tentand vars anonyma kod är MVE425-0282-***

OBS: All information som visas här skall anses som preliminär. Tänk på att det kan förekomma skrivfel i tabellen nedan.

Erhållna poäng

Uppgift 11 (utav 3)
Uppgift 23 (utav 7)
Uppgift 33 (utav 5)
Uppgift 46 (utav 6)
Uppgift 50 (utav 4)
Uppgift 60 (utav 11)
Uppgift 71 (utav 8)
Uppgift 81 (utav 2)
Uppgift 9- (utav 4)
Totalt15 (utav 50)
BetygU

Ifall du vill komma åt rådata av samtliga tentanders resultat, så följ denna länk >